ПРВИОТ КОШАРКАРСКИ МЕДИУМ ВО МАКЕДОНИЈА

Ние постиоиме за кошарката и живееме со кошарката!

Basketball.mk е првиот кошаркарски медиум во Македонија. Постоиме од 03-ти март 2017-та година кога за првпат бевме регистрирани во Marnet, како информативен портал.

Од 01-ви јануари 2023-та, basketball.mk егзистира како прв и единствен on-line кошаркарски магазин во нашата земја. Нашите објави се ексклузивни, издржани и непристрасни, публикувани во интерес на промоција и развој на македонската кошарка.

Првата објава ќе можете да ја прочитате на 3-ти март 2023-та година, што ќе биде и официјален датум на почетокот на новата медиумска платформа за кошарка во Македонија.